Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
  • Aktualności
  • Uczniowie
  • Szkoła


Osiągnięcia - konkursy przed. SP

Uczniowie szkoły podstawowej sprawdzając swoją wiedzę uczestniczą w konkursach przedmiotowych tzw. olimpiadach. 

Jest to dla nich duży wysiłek ponieważ muszą poznać cały materiał przeznaczony z przedmiotu, który wybrali,
a jednocześnie przygotowywać się do bieżących lekcji. Jednocześnie nagroda jest duża ponieważ zdobywając tytuł laureata nie muszą pisać egzaminu ósmoklasisty z części, z której są laureatem.
I etap konkursu to eliminacje szkolne do następnego etapu przechodzi uczestnik, który uzyskał co najmniej 80% punktów
II etap to eliminacje rejonowe
III etap to finał wojewódzki

 

Rok szkolny 2022/2023

 

imię i nazwisko ucznia uzyskany tytuł konkurs opiekun 
 Oliwier Świercz LAUREAT  Wojewódzki Konkurs Geograficzny Danuta Pawlina
 Oliwier Świercz LAUREAT Wojewódzki Konkurs Matematyczny Monika Sądej
 Oliwier Świercz LAUREAT Wojewódzki Konkurs Fizyczny Monika Sądej
 Oliwier Świercz FINALISTA Wojewódzki Konkurs Chemiczny Agnieszka Kłysz - Frieske

Rok szkolny 2021/2022 

imię i nazwisko ucznia
uzyskany tytuł
konkurs
opiekun
 Pola Wolska
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Danuta Pawlina
 Weronika Szorek
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Danuta Pawlina
 Tymoteusz Stephan
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu J. Niemieckiego Bartłomiej Wilczyński
 Oliwier Świercz
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Monika Sądej
 Damian Wittke
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej
Oliwier Świercz
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej
 Weronika Szorek
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna
 Pola Wolska
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna
 Julia Nowak
 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Joanna Materyńska
 Julia Makara
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Joanna Materyńska
 Zuzanna Grzywna
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna
 Damian Wittke
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Joanna Materyńska
 Wiktoria Makarczuk
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego Wanda Wysoczańska-Stepaniak
 Oliwia Płóciennik
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego Mirosława Netso
 Pola Wolska
 FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Irena Walencik

Rok szkolny 2020/2021

finał wojewódzki (III etap) 

imię i nazwisko ucznia
uzyskany tytuł
konkurs
opiekun
 Jakub Stepaniak LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Danuta Pospieszna
 Jakub Stepaniak LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Danuta Pawlina
 Tymoteusz Stephan LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu J. NIemieckiego Bartłomiej Wilczyński
 Oliwier Świercz LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Monika Sądej
 Igor Krupowicz FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego Aleksandra Wilczyńska
 Pola Wolska FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Irena Walencik
 Weronika Szorek FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna
 Jakub Stepaniak FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej

 

poziom rejonowy (II etap)

imię i nazwisko ucznia
klasa
nazwa konkursu
opiekun
 Jakub Stepaniak VIIIA matematyczny D. Pospieszna
 Jakub Stepaniak VIIIAgeograficzny D. Pawlina
 Tymoteusz Stephan VIIIA j. niemieckiego B. Wilczyński
 Oliwier Świercz VIB matematyczny M.Sądej
 Igor Krupowicz VIIIA j. angielskiego A. Wilczyńska
 Pola Wolska VIIB historyczny I Walencik
 Jakub Stepaniak VIIIA fizyczny M.Sądej
 Weronika Szorek VIIB polonistyczny B.Konieczna

 

Rok szkolny 2019/2020

finał wojewódzki (III etap) 

imię i nazwisko ucznia
uzyskany tytuł
konkurs
opiekun
 Tymoteusz Stephan LAUREAT Wojewódzkiego Konkyrsu J. Niemieckiego Bartłomiej Wilczyński
 Jakub Stepaniak LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Danuta Pawlina
 Magdalena Nowak FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej
 Mikołaj Hipsz FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej
 Mikołaj Hipsz FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Urszula Dymarek

poziom rejonowy (II etap) 

 imię i nazwisko ucznia
klasa
nazwa konkursu
opiekun
 Magdalena Nowak
VIII A
 fizyczny Mo. Sądej
 Magdalena Nowak
VIII A
 polonistyczny J. Materyńska
 Mikołaj Hipsz
VIII B
 fizyczny Mo. Sądej
 Mikołaj Hipsz
VIII B
 historyczny Ma. Sądej
 Mikołaj Hipsz
VIII B
 matematyczny U. Dymarek
 Maja KopackaVIII B
 j.angielskiego A. Wilczyńska
 Maja Kopacka
VIII B
 polonistyczny B. Konieczna
 Olaf Wojtczak
VIII A
 j.angielskiego A. Wilczyńska
 Olaf Wojtczak
VIII A
 polonistyczny J. MAteryńska
 Damian Niemczuk
VII A
historyczny
Mar. Sądej
 Weronika Koziarz
VI B
historyczny
I. Walencik
 Tymoteusz Stephan
VI B
j.niemieckiego
B. Wilczyński
 Jakub Stepaniak
VII A
polonistyczny
J. Materyńska
 Jakub Stepaniak
VII A
geograficzny
D. Pawlina
 Jakub Stepaniak
VII A
matematycznyD. Pospieszna
 Martyna Roman
VIII B
polonistyczny
J. Materyńska

 

Rok szkolny 2018/2019

finał wojewódzki (III etap)

 imię i nazwisko ucznia  uzyskany tytuł  konkurs  opiekun 
  Jakub Kościelski LAUREAT  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego  Danuta Pospieszna 
  Patryk Tadla LAUREAT  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Danuta Pospieszna 
  Szymon Niegłos LAUREAT  Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego  Agata Piasecka 
  Mateusz Herbin LAUREAT  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Barbara Grzelak 
  Fabian Gera LAUREAT  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Barbara Grzelak
  Zuzanna Dziadosz FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna 
  Kacper Granos FINALISTA  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego  Barbara Grzelak 
  Kacper Granos FINALISTA  Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego  Monika Sądej 

 

poziom rejonowy (II etap)  
 
 imię i nazwisko ucznia  klasa  nazwa konkursu  opiekun 
  Szymon Niegłos VIII C  j.angielskiego  A. Piasecka 
  Jakub Kościelski VIII B  matematyczny  D. Pospieszna 
  Patryk Tadla VIII B  matematyczny  D. Pospieszna 
  Zuzanna Dziadosz VIII C  polonistyczny  B. Konieczna 
 Fabian Gera VIII C  geograficzny  B. Grzelak 
  Mateusz Herbin VIII D  geograficzny  B. Grzelak 
  Kacper Granos VIII B  geograficzny  B. Grzelak 
 Kacper Granos VIII B  fizyczny  M. Sądej 
  Piotr Baszyński VIII B  matematyczny  D. Pospieszna 
  Marcin Kolasa VIII B  matematyczny  D. Pospieszna 
  Zuzanna Dziadosz VIII C  j.angielskiego  A. Piasecka 
  Dagmara Buraczewska VIII A  j.angielskiego  A. Wilczyńska 
  Nikola Bareja VIII B  polonistyczny  J. Materyńska 
  Ewa Morawiec VIII B  polonistyczny  J. Materyńska 
  Agata Ożycz VIII B  polonistyczny  J. Materyńska 
  Fabian Gera VIII B  historyczny  I. Walencik 
  Fabian Gera VIII B  j.niemieckiego  B. Wilczyński 
  Ewa Morawiec VIII B  j.niemieckiego  B. Wilczyński 
  Mateusz Herbin VIII D  biologiczny  A. Szelag 
  Jakub Stepaniak VI A  geograficzny  B. Grzelak 
  Patrycja Guźniczak VIII B  polonistyczny  J. Materyńska 
  Sylwia Górecka VIII D  j.angielskiego  A. Piasecka 
  Agata Ożycz VIII C  j.angielskiego  A. Piasecka 
  Weronika Szczepańska VIII D  j.angielskiego  W. Wysoczańska 
  Mikołaj Hipsz VII B  polonistyczny  J. Materyńska 
  Mateusz Dawidziak VIII D  historyczny  M. Sądej 
  Jakub Stepaniak VI A  historyczny  M. Sądej 
  Marcin Kolasa VIII B  chemiczny  A. Kłysz-Frieske 
  Szymon Niegłos VIII B  chemiczny  A. Kłysz-Frieske 
  Iga Strzelczak VIII E  j.angielskiego A. Wilczyńska 
  Marcin Kolasa VIII B  fizyczny  M. Sądej 
   Jakub Kościelski VIII B  fizyczny  M. Sądej 
 Patryk Tadla VIII B  fizyczny  M.Sądej 
  Fabian Gera VIII B  polonistyczny J. Materyńska 
  Jakub Wedeman VIII D  j.angielskiego  W. Wysoczańska 
  Mateusz Herbin VIII D  chemiczny  A. Kłysz-Frieske 
  Tymoteusz Szukała VIII B  chemiczny  A. Kłysz Frieske 
  Marcin Kolasa VIII B  j.angielskiego  A. Wilczyńska 
  Fabian Gera VIII B  chemiczny  A. Kłysz-Frieske 
  Iga Strzelczak VIII E  chemiczny  A. Kłysz Frieske 

 

Rok szkolny 2017/2018

finał wojewódzki (III etap)

imię i nazwisko ucznia uzyskany tytuł konkurs opiekun 
 Jakub KościelskiLAUREAT Wojewwódzkiego Konkursu Matematycznego Danuta Pospieszna 
 Szymon NiegłosLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego Agata Piasecka 
 Marcin Kolasa FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Danuta Pospieszna 
  
poziom rejonowy (II etap) 
 
imię i nazwisko ucznia klasa nazwa konkursu opiekun 
 Szymon NiegłosVII C  j.angielskiegoA. Piasecka 
 Jakub KościelskiVII B matenatyczny D. Pospieszna 
 Marcin KolasaVII B matematyczny D. Pospieszna 
 Jakub ChłostaVII A j.niemieckiego W. Bihuniak 
 Fabian GeraVII B j. niemieckiego B. Wilczyński
 Patryk TadlaVII B matematyczny D. Pospieszna 
 Fabian GeraVII B matematyczny D. Pospieszna 
 Zuzanna DziadoszVII C polonistyczny B. Konieczna 
 Weronika SzczapańskaVII D j.angielskiego W. Wysoczańska 
 Zuzanna DziadoszVII C j.angielskiego A. Piasecka 
 Jakub KościelskiVII B j.angielskiego M. Netso 
 Patrycja GuźniczakVII B polonistyczny J. Materyńska 
 Fabian GeraVII B polonistyczny J. Materyńska 
 Aleksandra HelmVII D polonistyczny B. Konieczna 
 Agata OżyczVII C j.angielskiego A. Piasecka 
 Szymon NiełosVII C polonistyczny B. Konieczna 
 Jakub WedemanVII D j.angielskiego W. Wysoczańska 
 W roku 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 były tylko klasy czwarte i siódme.

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kościuszki 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie

tel./fax (95) 728-98-13E-mail:

sekretariat@sp1kostrzyn.pl
dyrektor@sp1kostrzyn.pl
kadry@sp1kostrzyn.pl
kierownik@sp1kostrzyn.pl
ksiegowosc@sp1kostrzyn.pl
intendent@sp1kostrzyn.pl
Copyright Szkoła Podstawowa nr 1 Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek